Κεντρική σελίδα Επικοινωνία Συλλογή Υπογραφών About
Κατηγορία: ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Νομοσχέδιο κατά της ακρίβειας

Σχέδιο νόμου για την πάταξη της ακρίβειας.

ΛΑΪΚΗ  ΕΝΤΟΛΗ.

 

Επιγραμματικά: Η ακρίβεια μετρείται μεθοδικά. Οι αυξήσεις, σε μισθούς  εργαζομένων και στις τιμές παραγωγού αγροτικών προϊόντων, είναι ανάλογες της ακρίβειας και γίνονται ταυτόχρονα για όλους τους μισθωτούς της χώρας ανεξαιρέτως.   Εξισώνονται οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Γίνεται αναπροσαρμογή μισθών και τιμών. Ελέγχονται τα οικονομικά του κράτους. Η οικονομική ζημία που προκαλείται στα κρατικά ταμεία,  χρεώνεται στο κυβερνών κόμμα. Ελέγχονται οι αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών. Μισθοδικείο και βουλή δεν μπορούν να αποφασίζουν για τις αποδοχές δικαστικών και βουλευτών αντιστοίχως. Ειδική, ανεξάρτητη, επιτροπή ελέγχει την διαδικασία εφαρμογής αυτού του νόμου. Ακρίβεια και αισχροκέρδεια εξαφανίζονται,  μια για πάντα.

          

Άρθρο 1ο   

Διαδικασία αυξήσεων τιμών.

Αυξήσεις στις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών, επιτρέπεται να γίνονται μία φορά τον χρόνο, ταυτόχρονα για όλα γενικά τα προϊόντα της ελληνικής αγοράς και κάθε χρόνο την ίδια ημερομηνία. Το ύψος των αυξήσεων το καθορίζει η ίδια η επιχείρηση και το δηλώνει στο αρμόδιο υπουργείο. Στον υπολογισμό, του ποσοστού αύξησης, λαμβάνεται υπόψη και η συνολική, ετήσια μεταβολή της τιμής του πετρελαίου και εκεί εξαντλείται και η επιρροή των μεταβολών της τιμής του, επί των τιμών άλλων προϊόντων και υπηρεσιών.  Η ημερομηνία από την οποία θα ισχύουν οι νέες τιμές, καθορίζεται και ανακοινώνεται από την κυβέρνηση. Οι νέες τιμές θα καταγράφονται και θα αποτελούν το ανώτατο απαγορευτικό όριο για ένα χρόνο. Οι προεορταστικές περίοδοι υπάγονται σε αυτόν τον κανονισμό και δεν αποτελούν καμία εξαίρεση.    Οι τιμές των Αγαθών Βασικής Ανάγκης (ΑΒΑ) θα καταχωρούνται σε ξεχωριστή, ειδική και λεπτομερή λίστα η οποία θα δημοσιεύεται κάθε χρόνο με την έναρξη της νέας περιόδου τιμών. Ειδικές ρυθμίσεις, για εποχιακά προϊόντα, θα επεξεργαστεί και θα προτείνει το αρμόδιο υπουργείο.

 

 

 

 

Άρθρο 2ο

Δείκτης ακρίβειας.

Θεσπίζεται δείκτης ακρίβειας ο οποίος θα εξάγεται από τις τιμές της λίστας των αγαθών βασικής ανάγκης, θα αντικατοπτρίζει την γενική, ποσοστιαία, ετήσια  μεταβολή στις τιμές των ΑΒΑ και θα λαμβάνεται υπόψη, μαζί με τον γενικό δείκτη πληθωρισμού, στον υπολογισμό του ποσοστού αύξησης που θα πάρει ο βασικός μισθός, σε ποσοστό επιρροής 75%. Παράδειγμα: εάν ο γενικός δείκτης πληθωρισμού είναι 2% και ο δείκτης ακρίβειας 20%, τότε το ποσοστό αύξησης για τον  βασικό μισθό θα είναι 15,5%. Το σύστημα των αυξήσεων, που δεν έχει επιπτώσεις και συνέπειες  σ’αυτούς που τις κάνουν, καταργείται.  

 

 

 

 

Άρθρο 3ο

Διαδικασία αυξήσεων μισθών.

Αυξήσεις μισθών γίνονται μία φορά τον χρόνο, για έναν χρόνο, ταυτόχρονα για όλους τους κλάδους μισθωτών εργαζομένων της χώρας στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Ισχύουν από την ημέρα που θα τεθούν σε ισχύ και οι νέες τιμές των προϊόντων στην αγορά (βλέπε Άρθρο 1ο). Οι αυξήσεις υπολογίζονται  σύμφωνα με το 2ο Άρθρο του παρόντος και την μισθολογική κλίμακα κάθε κλάδου.

 

 

 

 

Άρθρο 4ο

Εξίσωση μισθών και δικαιωμάτων.

Εξισώνονται οι μισθοί και τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όλα τα προνόμια, μηδενός εξαιρουμένου, που αφορούν στο εργασιακό, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό και μισθολογικό καθεστώς, καθώς και όλων των άλλων ειδικών καθεστώτων, κατανέμονται δίκαια σε όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους της χώρας.   Παράδειγμα: εφάπαξ σε όλους ή σε κανέναν.

 

 

 

 

Άρθρο 5ο

Αναπροσαρμογή μισθών, τιμών και ενοικίων.

Με βάση τις τιμές που είχαν τα ΑΒΑ το τελευταίο έτος επί δραχμής και αυτές που έχουν σήμερα, υπολογίζεται η συνολική, ποσοστιαία αύξηση για κάθε προϊόν π.χ. ψωμί 470% (Ιούλιος 2009). Από τις τιμές αυτές εξάγεται ο συνολικός δείκτης ακρίβειας από το 2002 μέχρι σήμερα και στη συνέχεια υπολογίζεται το ποσοστό αύξησης που θα έπρεπε να είχε πάρει ο βασικός μισθός. Από αυτό το ποσοστό αφαιρείται το συνολικό ποσοστό αύξησης που έχει ήδη πάρει και η διαφορά είναι το ποσοστό αναπροσαρμογής που δικαιούται ο βασικός μισθός σήμερα.   Όλες οι τιμές προϊόντων, υπηρεσιών και ενοικίων, που έχουν παραβιάσει τα όρια αύξησης, μειώνονται ή παγώνουν μέχρι νεωτέρας. Όλοι οι ανώτεροι και ανώτατοι μισθοί του δημοσίου, που έχουν παραβιάσει τα όρια, μειώνονται, υποχρεωτικά και αναδρομικά. Μισθοδικείο και βουλή δεν μπορούν να αποφασίζουν για τις αποδοχές, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των δικαστικών και βουλευτών αντιστοίχως.

 

 

 

 

Άρθρο 6ο

Το ψωμί.

Στα πλαίσια αναπροσαρμογής τιμών, η τιμή του ψωμιού, ως κυριότερου των αγαθών βασικής ανάγκης, καθορίζεται στα 0,50 € για την φραντζόλα του μισού κιλού (500 g), διατηρώντας μία αύξηση της τάξης του 100%, σε σχέση με την τιμή που είχε επί δραχμής.

 

 

 

 

Άρθρο 7ο

Εισοδήματα αγροτών.

Η αναπροσαρμογή των τιμών παραγωγού, για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα και για την περίοδο από το 2002 μέχρι σήμερα, γίνεται με την μέθοδο που ακολουθείται για την αναπροσαρμογή του βασικού μισθού, όπως αυτή περιγράφεται στο 5ο Άρθρο. Το ποσοστό της ετήσιας αύξησης που ορίζεται για τον βασικό μισθό, στον νόμο αυτόν, είναι καθοριστικό και για τις αυξήσεις που δικαιούνται οι τιμές παραγωγού των αγροτικών προϊόντων, κάθε χρόνο. Εισαγωγές αγροτικών προϊόντων απαγορεύονται όσο υπάρχει επάρκεια ελληνικών. Παρατήρηση: Η διάταξη αυτή ισχύει μόνο για τους αγρότες, λόγω ειδικού καθεστώτος.

   

Άρθρο 8ο

Ωρομίσθια και αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών.

Σε όλες τις προσφορές και τις αποδείξεις, για εργασίες συντήρησης και επιδιόρθωσης, κάθε τεχνίτης είναι υποχρεωμένος να συντάσσει αναλυτικό λογαριασμό για την αμοιβή της εργασίας του, όπου θα αναφέρεται καθαρά το ύψος του ωρομισθίου του. Κάθε συμφωνία, για εκτέλεση εργασίας οποιασδήποτε μορφής, όπου δεν αναφέρεται το ωρομίσθιο του τεχνίτη, θεωρείται άκυρη, με ευθύνη του τεχνίτη, και μπορεί να προσβληθεί και μετά το πέρας της εργασίας με το αίτημα της επανεξέτασης του ύψους αμοιβής. .Περιπτώσεις αισχροκέρδειας παραπέμπονται στην δικαιοσύνη.             

Δικαστικές υποθέσεις αποζημίωσης: η αμοιβή του δικηγόρου δεν υπολογίζεται επί του αιτούμενου χρηματικού ποσού αποζημίωσης αλλά επί του επιδικασθέντος από το δικαστήριο. Ανοίγουν (απελευθερώνονται) όλα τα κλειστά επαγγέλματα.

 

Άρθρο 9ο

Το Ευρώ.

Το ευρώ να γίνει χάρτινο και να διαιρεθεί δια δύο. Το μέτρο αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της αγοραστικής του δύναμης, η οποία έχει πέσει στις 100,- δρχ. από τις 340,- με την οποία ξεκίνησε στη χώρα μας. Η απόφαση αυτή του ελληνικού Λαού κατατίθεται στις Βρυξέλλες με το αίτημα, να ερωτηθούν οι πολίτες, των χωρών της ευρωζώνης, αν δέχονται την μετατροπή αυτή του νομίσματος.

      

Άρθρο 10ο

Επιτροπή Ελέγχου της Ακρίβειας. (ΕΠ.Ε.Α)

Σύνθεση και αρμοδιότητες.

Συγκροτείται ειδική επιτροπή με αρμοδιότητα την διαδικασία εφαρμογής του παρόντος νόμου. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται από τα κόμματα που συμμετέχουν στην βουλή. Κάθε κόμμα (και το κυβερνών) ορίζει ένα μέλος.  Η κυβέρνηση δεν εκπροσωπείται. Όλα τα μέλη της επιτροπής είναι μαθηματικοί (όχι οικονομολόγοι) με άριστες γνώσεις στα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών που εφαρμόζονται στα υπουργεία και ειδικά στο οικονομίας και οικονομικών και έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις ανεξάρτητα από τον αριθμό εδρών που κατέχει στην βουλή το κόμμα τους. Η  ΕΠΕΑ είναι ανεξάρτητη αρχή και δεν υπάγεται σε υπουργείο. Αποτελεί τμήμα της νέας κρατικής υπηρεσίας, Εφαρμογή Λαϊκών Εντολών (Ε.Λ.Ε), στην οποία θα ενταχθούν και άλλες, παρόμοιες, επιτροπές. Η ΕΠΕΑ ελέγχεται, ως προς την ορθότητα της εφαρμογής της Λαϊκή Εντολής, μόνο από τον Σύλλογο Κράτος  Δικαίου ο οποίος έχει και το δικαίωμα να προτείνει  την αντικατάσταση ενός ή περισσοτέρων μελών.    

 Η επιτροπή αυτή αναλαμβάνει την σύνταξη και ενημέρωση της λίστας των ΑΒΑ και τον υπολογισμό του δείκτη ακρίβειας. Ελέγχει την μέθοδο και την ορθότητα υπολογισμού του γενικού δείκτη πληθωρισμού. Υπολογίζει και προσδιορίζει το ποσοστό αύξησης για τον βασικό μισθό σύμφωνα με το 2ο Άρθρο του παρόντος νόμου, αναλαμβάνει την διευθέτηση όλων των θεμάτων που αναφέρονται στον νόμο αυτόν και ελέγχει, την αγορά και τις υπηρεσίες, για την εφαρμογή της διάταξης περί αυξήσεων τιμών και μισθών.

 

Άρθρο 11ο

Έλεγχος των οικονομικών του κράτους.

Μία φορά τον χρόνο η ΕΠΕΑ διεξάγει εξονυχιστικό έλεγχο στα οικονομικά του κράτους και συντάσσει οικονομικό απολογισμό με στόχο την σωστή ενημέρωση του λαού και των κομμάτων της αντιπολίτευσης ούτως ώστε να καταργηθούν και οι δικαιολογίες  «παραλάβαμε καμένη γη και άδεια ταμεία», οι απογραφές και άλλα κομματικά παιχνίδια. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα είναι συνοπτική, διαφωτιστική και θα περιλαμβάνει: τα συνολικά ποσά του χρέους του κράτους, ξεχωριστά  σε τράπεζες, σε ιδιώτες, σε υπηρεσίες και όπου αλλού χρεωστάει, τα συνολικά ποσά των εσόδων από φόρους, πωλήσεις κρατικής περιουσίας, ΔΕΚΟ και από οποιαδήποτε άλλη πηγή, τα έξοδα (δαπάνες) σε μισθούς, επιδόματα, επενδύσεις, μυστικά κονδύλια και όλα τα άλλα ως λοιπά έξοδα αλλά όχι αόριστα και την εξέλιξη του δημοσίου χρέους. Χρέη, προς το δημόσιο, αναφέρονται ως έσοδα όταν εισπράττονται. Όλα τα ποσά αναγράφονται σε ευρώ και όχι ως ποσοστά άλλου μεγέθους. Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει, πιστικά, την αύξηση των δαπανών, ειδάλλως την χρεώνεται το κυβερνών κόμμα, όπως επίσης και κάθε οικονομική ζημία που προκαλείται στα ταμεία του κράτους, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών, ανεξαρτήτως αιτίας.

 

 

 

 

Άρθρο 12ο

Κριτήρια δανεισμού του κράτους.

Η κυβέρνηση δεν έχει το δικαίωμα προσφυγής σε δανεισμό, εάν το δημόσιο χρέος δεν μειωθεί στο 40% του ΑΕΠ. Μέχρι την επίτευξη του στόχου αυτού, όλοι οι  προϋπολογισμοί του κράτους πρέπει να είναι  πλεονασματικοί και δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν με δάνεια ή επιπλέον φόρους. Ως όριο δανεισμού τίθεται το 50% του ΑΕΠ. Η σύναψη δανείου, οποιασδήποτε μορφής, που είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης πρέπει να εγκριθεί και από την ΕΠΕΑ η οποία εξετάζει την αναγκαιότητα αυτού αλλά και τους λόγους που οδήγησαν στην αναγκαιότητα. Θα πρέπει η κυβέρνηση να μάθει να απλώνει τα πόδια της μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα.   

            

Άρθρο 13ο

Κυρώσεις.

Η μη τήρηση των διατάξεων του νόμου αυτού, θεωρείται οικονομικό έγκλημα και συνεπάγεται αυστηρές κυρώσεις για τις οποίες θα αποφασίσει η ΕΠΕΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως, στις κυρώσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται, όσον αφορά το δημόσιο και τις αυθαίρετες αυξήσεις σε αποδοχές και απολαβές, η επαναφορά στο προηγούμενο καθεστώς, η επιστροφή του ποσού που εισπράχτηκε και πρόστιμο, για την πρώτη φορά εμπλοκής σε παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής  προστίθεται και η απομάκρυνση  (απόλυση) των εμπλεκομένων,  δια παντός, από το δημόσιο, ανεξαρτήτως βαθμού και αξιώματος των παραβατών. Όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα: κάθε αύξηση στις τιμές, εκτός των διατάξεων, τιμωρείται με ακύρωση της αύξησης και αφαίρεση της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης για έξι μήνες την πρώτη φορά και για πάντα την δεύτερη.

 

 

 

 

Συντάχτηκε με βάση τις προτάσεις απλών πολιτών.

Υπεύθυνος  Βασίλης Αϊβάτσης.

 

Home Page
  Εργαλεία
  Εκτύπωση    Αποστολή    Σχολιασμός 
Το άρθρο αυτό δεν έχει σχολιαστεί από κανέναν επισκέπτη

Για να εμφανιστούν τα σχόλια σας, θα πρέπει να εγκριθούν από τους αρμόδιους διαχειριστές του web site.
Σύνθετη αναζήτηση

Design by Aivatsis Vasilis - Developed and hosting by Weblogic