Ελληνικό επιχειρείν

 


Ελληνικό επιχειρείν

 

 

Ελληνικό επιχειρείν,

εργοδοτείν ελληνιστήν,

μισό μισθό στον εργατήν,

δώδεκα ώρες εργαστείν,

εν τέταρτον ασφαλιστείν.

 

Εργάτες εξ αλλοδαπήν,

λαθρέως να απασχολείν,

μοχλόν διά την απειλήν

ελλήνων, μην έχουν απαιτείν.

 

Ελληνικό επιχειρείν,

φοροφυγείν, φοροκλοπήν

και εισφοροδιαφυγείν.

Τον ΦΠΑ παρακρατείν,

την τσέπην χρηματοδοτείν.

 

Το χρήμα στην αλλοδαπήν,

διαλέγει οφσόρ την πιο καλήν,

και τράπεζα αμαρτολήν,

εκατομμύρια εις την κρυπτήν.   

 

Ελληνικό επιχειρείν,

επίδομα επιδοτείν,

λαμβάνει το πριμοδοτείν,

επιχορήγησην την κρατικήν, 

των φόρων την επιστροφήν.

 

Αέρα πληρώνει μουλωχτήν,

ενοίκια στην πολλαπλήν,

σπουδάζει γιούς Αμερικήν,     

ποιεί την νήσσαν την φτωχήν.  

 

Ελληνικό επιχειρείν,

ορίζει τιμήν αισχροκερδήν,

ακρίβειαν αστρονομικήν,

καρτέλ δια την επιβολήν,

ληστεία του καταναλωτήν.

 

Προμήθεια καπελοτήν

σε υπηρεσίαν κρατικήν,  

μίζες στην εργολαβικήν,

το κόστος εις την πενταπλήν.

 

Ελληνικό επιχειρείν,

μαζί  με την πολιτικήν,

φέρανε την καταστροφήν,

εργατικήν, μισθωτικήν,

ταμιακήν και κρατικήν.  

 

Καταστροφήν προτοφανήν.

Μαζεύτηκαν οι πολιτικοίν,

δεν ξέρει κανείς τι να σκεφτείν

και ρώτησαν να τους ειπείν,

 

γερμανικό επιχειρείν,

τέχνην αναπτυξιακήν. 

Πυθία της Μέρκελ α-Δελφοίν,

χρησμόν σοφόν εξεφωνείν,

να πάει η Ελλάς να κουρευτείν.  

 

               Βασίλης Αϊβάτσης

                 Ιανουάριος 2012

 


Αρ. Φύλλου: 1

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Εκτύπωση από kratosdikaiou.gr | Συμμετέχω - Αποφασίζω - Συμβάλλω. Λαική εντολή κατά της ακρίβειας   13/12/2019
http://www.kratosdikaiou.gr
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~